• Checkout

Bánh răng đồng mác Brass Cu 9-4 hay CuAl9Fe4, C95200, Ampco 18 4

Bánh răng đồng dùng trong các máy chịu tải trọng lớn mác Cu94 hay CuAl9Fe4,C95200,Ampco18

Bánh răng đồng mác Brass Cu 9-4 hay CuAl9Fe4, C95200, Ampco 18 , C62300  

Bánh răng đồng mác đúc đồng Cu94 hay Ampco 18

Số lượng đúc: 50 chiếc

Dạng sản phẩm: Tiện bán tinh

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Brown Blue Green Cyan Red
Layout Style
Select menu