• Checkout

Các hợp kim hay dùng trong công nghiệp cơ khí

Các hợp kim hay dùng trong công nghiệp cơ khí như bronze, laton, brass các mác đồng CuSn5Pb5Zn5, ZCuSn7Pb7Zn3, ZCuSn6Zn6Pb3, ZCuPb10Sn10, ZCuPb15Sn8, ZCuSn10P1, ZCuSn10Zn2, ZCuSn7P0.2, ZCuA19Fe4, ZCuA19Fe4Ni4Mn2, ZcuA11OFe3Mn2

Ducbacdong.com chuyên chế tạo các hợp kim đồng dùng trong cơ khí như CuSn5Pb5Zn5, ZCuSn7Pb7Zn3, ZCuSn6Zn6Pb3, ZCuPb10Sn10, ZCuPb15Sn8,

ZCuSn10P1, ZCuSn10Zn2, ZCuSn7P0.2, ZCuA19Fe4, ZCuA19Fe4Ni4Mn2, ZcuA11OFe3Mn2 

The tiêu chuẩn Mỹ: C83600, C90500C93200C93700C95400C95500C95700

Các mác đồng Silic: CuZn31Si1, ZCuZn16Si4ZCuZn25Al6Fe3Mn3ZCuZn40Mn2, HPb59-1,H62H68, HA177-2, HA166-6-3-2, HMn58-2HFe59-1

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Brown Blue Green Cyan Red
Layout Style
Select menu